Proteiner

Funktioner i kroppen
Proteiner är viktiga beståndsdelar i våra kroppar och har många funktioner. De behövs bland annat till uppbyggnad och reparation av celler, till enzymer, antikroppar och vissa hormoner. Dessutom kan den ge energi.

Uppbyggnad
Proteiner byggs upp av aminosyror. Det finns totalt 20 stycken vår kropp behöver. Man brukar säga att 8 aminosyror är essentiella vilket innebär att vi måste få i oss dessa via kosten medan de andra aminosyrorna kan byggas upp i kroppen. Uppbyggnaden av proteiner sker i cellernas ribosomer efter ritningar givna från DNA:t.

Aminosyrorna binds ihop till varandra med peptidbindningar och kan bilda olika långa kedjor. Till proteiner räknas de kedjor som har över 50 aminosyror, dessa kan vara flera tusen aminosyror långa. De kortare kedjorna kallas peptider. De 20 olika varianterna på aminosyror gör så att det kan bildas ofantligt många kombinationer av proteiner med olika funktion.

Kemiskt består aminosyror åtminstone av en aminogrupp –NH2, en karboxylgrupp –COOH samt en sidogrupp (R) med olika mängder av kol, väte och i vissa fall svavel eller kväve.

Protein[1]

Förekomst
Det finns proteiner i nästan all föda dock i olika mängd. Mycket protein finns i t ex kött, fisk, ägg, mjölkprodukter; sojabönor, spannmål, nötter och linser. I animaliska produkter säger man att proteinet är fullvärdigt vilket innebär att alla essentiella aminosyrorna finns med. Äter man en varierad kost brukar man få i sig alla essentiella aminosyrorna även med en vegetarisk kost.

Energi och behov
Proteiner ger 4 kcal/gram (17kJ) och står ofta för 10-20 % av människans energiupptag. Större delen av proteinintaget använder kroppen till uppbyggnad och inte som direkt energi. Kroppen lagrar inte proteiner utan gör om överskottet till kolhydrater eller fett. Proteiner ger mest mättnadskänsla i förhållande till energin den ger vilket kan vara fördelaktigt. Dessutom går ca 20-30 % av energin vid förbränningen av proteiner till värme vilket är mycket mer än hos kolhydrater 5-15 % och fetter ca 3 %.

Proteinbrist är inte vanligt i västvärlden utan snarare tvärtom. När proteiner förbränns bildas ammoniak vilket är giftigt. Ammoniaken görs dock snabbt om till mindre giftiga urinämnen. Detta kan därför leda till att lever och njurar belastas extra. Vid brist på proteiner börjar kroppen bryta ner t ex muskler för att få tillgång på aminosyror.

P1070667