Sjukdomar

 

Lär dig mer om några av de

vanligaste folksjukdomarna fetma,

diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Fetma och övervikt

Diabetes

lavhjärta