Om

  • Vem som byggt webbplatsen

Detta är en sida byggd av mig, Johan, då jag gick sista året (år 3) på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Nu går jag datateknik på KTH.  

Hemsidan var även med i webbstjärnans tävling och kom bland de hundra bästa bland tusentals andra. Denna hemsida är dock flyttad och med vissa ändringar. 

Andra projekt jag sysslar med: http://skolarbete.johanwikstrom.se/ (olika skolarbeten jag gjort). 

  • Webbplatsens syfte och mottagare

Ny forskning visar att knappt varannan ungdom i Europa och även i Sverige äter frukost varje dag.[1] Slutmålet med detta arbete är att ha en färdigställd hemsida som ska inspirera och informera andra att få bättre frukostvanor som leder till bättre välbefinnande och hälsa.

En svensk borde äta i genomsnitt 30 000 frukostmål under sitt liv. OfRingar på vattnetta säger man att frukosten är det viktigaste målet på dagen för att få en bra start. Många stressar, slarvar och tar sig inte tid att äta en riktig frukost. Andra tror att de kan gå ner i vikt genom att hoppa över frukosten eller följa olika dieter som Atkin-dieten, LCHF-kost eller GI-metoden. Därför kan det vara en bra idé att få fler människor medvetna om den forskning som finns inom näringsläran och bli motiverade till att förbättra sina frukostvanor till att börja med.

Min huvudgrupp kommer att vara andra ungdomar med fokus på de som inte äter frukost regelbundet. Många i gymnasiet kommer dessutom snart att flytta hemifrån.  Om de inte känner till kostens betydelse kan deras framtida matvanor och hälsa drabbas. Därför tycker jag det är viktigt att hjälpa till och informera om kostens betydelse för att förebygga framtida sjukdomar och samhällskostnader. Förändras inget kommer situationen att förvärras och ledda till högre kostnader och fler sjuka vilket kommer att vara ohållbart för samhället. Ofta får man höra att många elever är trötta och okoncentrerade i skolan. Med en bra frukost blir arbetsmiljön förhoppnings bättre för både elever och lärare. En hemsida ser jag som ett direkt, långsiktigt, hållbart och utmärkt sätt att sprida ett budskap till många.

Mitt mål är också att finna en blodsockerstabil och nyttig frukost, med syftet att förbättra välbefinnandet och förebygga sjukdomar. Dessutom fördjupa mig mer om kostens betydelse för hälsan. Eftersom jag har intresse för att lära mig att göra hemsidor ser jag det som ett bra tillfälle att slå två flugor i en smäll.

  • Den pedagogiska kopplingen

Jag gjorde denna sida helt själv som en del i kursen projektarbete (100 p). Under tiden har jag skrivit loggbok. Projektet ska ske självständigt men med råd från en ansvarig lärare. Från en idé till en slutprodukt. Dock kan jag ifrågasätta om en hemsida någonsin blir helt färdig då det alltid går att lägga till eller ändra något och ny forskning kommer ständigt. Som en del av det naturvetenskapliga programmet ska projektarbetet ha koppling till natur vilket förekommer genom en blandning av främst biologi och kemi. Då kost och hälsa är ett oerhört stort ämne och går att utveckla kommer jag att begränsa sidan något.

Jag kommer främst fokusera på kolhydrater och blodsockrets påverkan på hälsa och välbefinnande, både på kort och på lång sikt. Frukosten kommer att undersökas närmare eftersom många hoppar över detta och är relevant för arbetsmiljön i skolan. För att ge en helhet kommer jag även att ta med en del basal näringslära utöver kolhydrater. Dessutom för att ge en bild av konsekvenserna på lång sikt nämna några av de vanligaste folksjukdomarna.

  • Upphovsrätt

Under detta arbete kommer jag att använda litteraturstudier och leta upp redan existerande internetsidor med trovärdig forskning (se källor).

Alla texter på denna sida har jag skrivit ihop själv från början till slut fast dock i många fall med andras forskning och fakta som bas. Bilder där det inte förekommer någon källa kommer att vara tagna med egen kamera. Andra bilder som kemiska strukturer eller andra pedagogiska bilder som är svåra att göra själv kommer de avtal som följer med bilden att följas. T ex Wikimedia Commons eller Creative Commons-licenserade.

  • Motivering

För ett långt och lyckligt liv är hälsan viktig. I dagens samhälle blir det allt tydligare att många sjukdomar beror på att vi äter fel. Allt för många äter för mycket och drabbas av fetma, diabetes och andra vällevnadssjukdomar som sprids som en världsepidemi medan andra svälter. Allt detta medför stora problem och sjukvårdskostnaderna blir enorma. Det finns många faktorer som påverkar hälsa som motion, stress och sömn dock vill jag fokusera på kosten i detta projekt. Kunskap om hur man kan äta bättre behövs i samhället.

  • Vad har du lärt dig?

Jag hade från början ett intresse av kost och hälsa som jag nu har utvecklat vidare för att få djupare kunskap inom ämnet. I kemin och biologin har jag kommit ner på molekylnivå och fått en bättre förståelse för hur det ser ut och fungerar i kroppen. Dock har jag lärt mig att forskningen inte alltid är exakt. Forskare argumenterar ibland emot varandra om svaren, vilket leder till slutsatsen att det fortfarande finns mycket vi inte vet. Mer forskning behövs.

Från att inte ha några tidigare kunskaper i hur man designar och bygger hemsidor har jag nu av detta arbete fått en stabil grund att stå på. Dock har jag också lärt mig att det fortfarande finns mycket jag inte vet. Detta har stimulerat mitt intresse att lära mig ännu mer. Under projektet har jag dock fått fokusera på textdelen vilket lett till att webbdelen jag vill lära mig har fått vänta. Under resans gång har jag dessutom fått en ny syn på hemsidor. Jag tittar nu mer på design, hur andra har gjort och med vilka hjälpmedel de har skapat sina sidor. Detta har även ökat mitt intresse för att läsa datateknik efter gymnasiet. När detta projekt är klart kan jag nu se många andra projekt som nu är möjliga med mina nya kunskaper. Detta är bara en början.IMGP7009