Fetma och övervikt

Hur ser situationen ut idag?
I människans tidigare utveckling var ett fettlager något mycket viktigt för överlevnad då tillgången till mat var osäker. I tider där tillgången på föda var god fanns det en möjlighet att spara energi till senare likt vi idag sparar pengar. Dagens samhälle, för oss i väst, är dock helt annorlunda även då våra kroppar är de samma genetiskt. Nu är tillgången på mat inget större problem för västvärlden och de rikare länderna. Det nya problemet är att vi får i oss för mycket mat. Situationen är så allvarlig att det idag är fler som dör av fetma än av svält. I Sverige lider 10 procent av befolkningen av fetma och ungefär hälften av övervikt. I länder som USA är det ännu värre där nära 65 % är övervikta och av hela befolkningen lider 35 % av fetma. De som räknas till fetma är de som har ett BMI (Body Mass Index) på 30 och över. Till överviktiga räknas de som har ett BMI mellan 25 och 29,9. BMI = Kroppsvikt /( Längden * Längden) = kg/m2. Ett annat sätt att mäta fetma är omkretsen runt magen.

Orsaker bakom detta
Varför man blir överviktig kan ha flera orsaker, men enkelt kan man säga att om energiintaget är större än vad som förbränns kommer man att gå upp i vikt. Ungefär upp till 50 % anses ha en genetisk förutsättning att bilda mer fett vilket ökar risken för övervikt och försvårar att hålla vikten. Överlag är det dock livsstilen som är avgörande, här har du alltså ett val. Äter man för mycket kommer kroppen att omvandla överskottsenergin till fett. Dock kan man genom att äta rätt och vara medveten om kroppens behov få en bättre kontroll över situationen. Kroppen försöker signalera när den fått tillräckligt med mat. Äter man för mycket energirik mat, tomma kalorier, sötsaker och annat liknande i stora mängder är risken stor att kroppen inte kan säga till i tid och energiintaget blir för stort. Det är viktigt att veta att det är acceptabelt att ibland äta mer än vad kroppen behöver, men på lång sikt, om detta beteende blir en vana kommer det att påverka vikten. Det är det vardagliga intaget som är viktigt att se över.

Eftersom vi idag lever så stillasittande med bilar, datorer och TV är det viktigt att vi också rör på oss. När vi rör oss kommer kroppen att förbruka en större mängd energi vilket innebär att man antingen kan äta mer eller gå ned i vikt. Läkemedel, stress och andra faktorer som dålig sömn kan också påverka vikten.

Vad får de för konsekvenser?
Fetma förknippas med en mängd olika sjukdomar såsom bland annat bröst- och prostatacancer, högt blodtryck, typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdomar, ledslitage och olika typer av psykiska problem som depression. Detta innebär lidande för de påverkade men även stora kostnader för samhället då ofta sjukvård för dessa krävs. Dessutom om fler sjukanmäls kommer färre att kunna arbeta och bidra till samhället. I Sverige står fetma för ca 2 % av sjukvårdskostnaderna (3 miljarder kr).

Vilka åtgärder finns?
För de drabbade är den bästa medicinen att äta rätt, röra på sig och förändra sina beteendemönster. Följa kostcirkeln men öka mängden grönsaker och på olika sätt se till att det totala energiintaget blir lägre. Stimulera kroppen att bli av med och förbränna fett är också viktigt genom t ex motion. Rekommendationerna ligger på åtminstone 30-60 minuter dagligen.

Många bantnings dieter fungerar, dock på kort sikt. Det svåra är att fortsätta under lång tid och uppnå varaktiga vanor som främjar hälsan.

Det finns även läkemedel och kirurgisk behandling. Ett tidigare mycket omdebatterat läkemedel är Xenical vars funktioner är att hämma lipasenzymer i tarmen. Detta medför att ca 30 % av fettet inte tas upp. Risken med mediciner är dock att de kan få biverkningar. Kirurgi kan vara farligt och ge fula resultat. Dock kan det i vissa fall vara motiverat att sjukvården gör en insats.

På lång sikt är det bäst att förebygga att människor blir överviktiga genom att lära dem tidigt betydelsen av kost och motion. Dessutom att vi hemma, i skolor och på arbetsplatser främjar nyttig mat. Tillgångarna på energitäta produkter med kraftiga blodsockerhöjningar bör minska. Samhället bör främja tillgången på hälsosam mat för allas bästa samt tillgången till olika motionsformer i vardagen.

IMG_5179