Källor

Andersson m.fl., 2009, Gymnasiekemi B, Liber

Abrahamsson m.fl., 1992, Näringslära för högskolan, Almqvist & Wiksell

Brunnbergs, 2006, Allt om näringslära,

Erlanson-Albertsson, 2004, Socker och fett på gott och ont, ICA förlag

Johansson, 2004, Näring och hälsa, Studentlitteratur

Nyblom, 2008, Supermat vägen till ett friskare liv, Albet Bonniers förlag

Paulún, 2002, Blodsockerblues – en bok om glykemiskt index, Fitnessförlaget

http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40624/Lena_Hallstr%C3%B6m_Thesis.pdf?sequence=4

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/

http://www.lakemedelsboken.se/enteral_och_parenteral_nutrition.html?toc2021

http://www.lakemedelsboken.se/diabetes_mellitus.html?toc5449

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-mellitus/

http://www.lakemedelsboken.se/overvikt_och_fetma.html?toc1799

http://www.lakemedelsboken.se/overvikt_och_fetma.html?page_199

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Overvikt/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html

http://www.netdoctor.co.uk/diet-and-nutrition/medicines/xenical.html

http://www.cdc.gov/obesity/adult/causes/index.html

http://www.lakemedelsboken.se/cerebrovaskulara_sjukdomar.html?page_368

http://www.lakemedelsboken.se/ischemisk_hjartsjukdom.html?toc2424

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Hjartinfarkt/

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stroke-/

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Hjart–och-karlsjukdom/